Implementation of the European emergency number 112 in R. N. Macedonia
– technical solution, challenges and benefits–

The ETAI Association, in cooperation with the Crisis Management Center (CMC) of R. North Macedonia, as the project bearer, and the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies (FEEIT) at UKIM, Skopje, organizes a half-day event (workshop and panel discussion) regarding the Implementation and introduction of the single integrated European emergency number 112 in R. N. Macedonia.

Целта на настанот е да се опишат и дискутираат техничките аспекти на решението, спецификите и предизвиците за негова имплементација и придобивките за директните корисници и општеството во целина.

Датум: 19.04.2022 (Вторник)
Почеток: 10 h 
Локација: Амфитеатар на Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)

cuk
Screenshot 2022-04-14 at 18.30.08
 

Агенда на настанот:

10:00 Отворање на настанот проф. д-р Марија Календар, Претседател на ЕТАИ
г-дин Стојанче Ангелов, Директор на ЦУК при Влада на Р.С. Македонија
Г-дин Борислав Несторовски, Директор на ИЦС Инженерски Консалтинг (ICS Consulting Engineering)
10:20 – 11:00 Преглед на проектот за техничкото решение Г-дин Gregor Jänin, Консултант за техничкото решение и за имплементацијата на проектот, Г-дин Игорче Каранфиловски, Државен советник за информациски технологии и телекомуникации при ЦУК
11:00 – 11:20 Техничко хардверско решение Г-дин Радосвет Пандиловски Проектен менаџер за  имплементација, Компанија  ICS
11:20- 11:40 Кафе пауза
11:40 – 12:10 Улогата на телеком операторите и АЕК при воведувањето и функционирањето на новиот систем Г-дин Гоце Ѓурчинов, Менаџер за развој на транспортна мрежа, А1 Македонија г-дин Владимир Ристевски, Раководител на регулатива, А1 Македонија Г-дин Гоце Митевски, Главен комерцијален директор за деловни корисници, АД Македонски Телеком г-дин Борис Арсов, Агенција за електронски комуникации Македонија
12:10 12:30 Значење на воведениот единствен број за итни повици во секојдневното работење на директните корисници Г-дин Јане Стојанов, Началник на Сектор за телекомуникации, Министерство за внатрешни работи Дискусија на директните корисници
12:30 13:00 Панел дискусија на вклучените чинители и публиката
13:00-13:45 Коктел