Имплементација на европскиот единствен број за итни повици 112
во С. Македонија
– техничко решение, предизвици и придобивки –

Здружението ЕТАИ во соработка со Центарот за управување со кризи на Р.С. Македонија, како носител на проектот, и Факултетот за електротехника и информациски технологии, ФЕИТ, организира полудневен настан (работилница и панел дискусија) во врска со имплементацијата и воведувањето на единствениот европски број за итни повици 112 во С. Македонија.

Целта на настанот е да се опишат и дискутираат техничките аспекти на решението, спецификите и предизвиците за негова имплементација и придобивките за директните корисници и општеството во целина.

Датум: 19.04.2022 (Вторник)
Почеток: 10 h 
Локација: Амфитеатар на Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)

cuk
Screenshot 2022-04-14 at 18.30.08
 

Агенда на настанот:

10:00 Отворање на настанот проф. д-р Марија Календар, Претседател на ЕТАИ
г-дин Стојанче Ангелов, Директор на ЦУК при Влада на Р.С. Македонија
Г-дин Борислав Несторовски, Директор на ИЦС Инженерски Консалтинг (ICS Consulting Engineering)
10:20 – 11:00 Преглед на проектот за техничкото решение Г-дин Gregor Jänin, Консултант за техничкото решение и за имплементацијата на проектот, Г-дин Игорче Каранфиловски, Државен советник за информациски технологии и телекомуникации при ЦУК
11:00 – 11:20 Техничко хардверско решение Г-дин Радосвет Пандиловски Проектен менаџер за  имплементација, Компанија  ICS
11:20- 11:40 Кафе пауза
11:40 – 12:10 Улогата на телеком операторите и АЕК при воведувањето и функционирањето на новиот систем Г-дин Гоце Ѓурчинов, Менаџер за развој на транспортна мрежа, А1 Македонија г-дин Владимир Ристевски, Раководител на регулатива, А1 Македонија Г-дин Гоце Митевски, Главен комерцијален директор за деловни корисници, АД Македонски Телеком г-дин Борис Арсов, Агенција за електронски комуникации Македонија
12:10 12:30 Значење на воведениот единствен број за итни повици во секојдневното работење на директните корисници Г-дин Јане Стојанов, Началник на Сектор за телекомуникации, Министерство за внатрешни работи Дискусија на директните корисници
12:30 13:00 Панел дискусија на вклучените чинители и публиката
13:00-13:45 Коктел