Дома

Конференцијата ЕТАИ 2021 (23-24 септември) ќе се одржи виртуелно!
Конференцијата е бесплатна, без котизација за трудовите.

Конференциите на ЕТАИ се конференции организирани од Здружението за ЕТАИ и Факултетот за електротехника и информациски технологии на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ – Скопје, Северна Македонија

Тоа се најголемите меѓународни средби на експерти од научната сфера и деловната заедница во Македонија и регионот во областа на електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката. ЕТАИ 2021 е четиринаесеттата по ред тематска конференција и оваа година заради пандемијата со Covid-19 ќе се одржи виртуелно, наместо во традиционалниот амбиент на природните убавини и културното наследство на охридскиот регион, заштитен од УНЕСКО.

Следејќи го интердисциплинарниот карактер на конференциите, главната цел на ЕТАИ 2021 е да ги поврзе научните работници, истражувачите и практичарите да ги презентираат своите активности и да разменат искуства и согледувања за понатамошните перспективи во врска со главните теми на Конференцијата: паметни решенија за урбани средини, интернет на нештата, дигитална економија, заштита на податоци и обработка на големи (масовни) податоци. Нашата намера е да создадеме форум на кој би се презентирале теоретските и практичните искуства пред деловната заедница од јавниот и приватниот сектор и би иницирале подобра и поефикасна соработка на заеднички проекти.

ЕТАИ 2021 конференцијата ќе се одржи On-Line НОВО!!! Агендата за конференцијата ЕТАИ 2021 е објавена!

Публикување на избрани трудови во Journal of Applied Science

Избрани трудови ќе бидат бесплатно побликувани во списанието Journal of Applied Science (Acta Polytechnica Hungarica) (ISSN 1785-8860) во согласност си уредувачката политика на списанието.  Ова списание е дел од SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED листата.

Публикување на избрани трудови во JEEIT

Други одбрани трудови ќе бидат бесплатно публикувани во списанието  Journal of Electrical Engineering and Information Technologies – JEEIT (ISSN 2545 4250)

Публикување на сите трудови

Сите прифатени трудови ќе бидат публикувани во зборникот на трудови на конференцијата ЕТАИ 2021.

Нашите пленарни предавачи

Дел од ЕТАИ 2021 говорниците

Предавање од млад истражувач

Распоред и листа на говорници

Целосната листа на говорници и нивните термини

КНИГА СО АПСТРАКТИ

ЦЕЛОСНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

23.09.2021 – Thursday

Day Time Virtual room 1 Virtual room 2 Virtual room 3
THURSDAY, 23. IX 2021p 09:30-11:00 Session 1 Session 2
(Circuits and systems) (Cyber security and Mathematics)
Zoom Link Zoom Link
ID: 943 9993 9052 Pass:ETAI_1 ID: 962 3612 0428 Pass:ETAI_2
11:00-11:30 Conference Opening
Zoom Link ID: 935 5274 2669 Pass:ETAI_OPEN
11:30-12:15 Plenary lecture 1
Prof. Peng Shi (Formation Control Design for Multi-agent Systems)
Zoom Link ID: 935 5274 2669 Pass:ETAI_OPEN
12:15-13:00 Plenary lecture 2
Prof. Matjaz Gams (Is Web Transforming Our Minds and Where is Our Civilisation Going to?)
Zoom Link ID: 935 5274 2669 Pass:ETAI_OPEN
13:00-13:30 Lunch Break
13:30-15:00 Session 3 Session 4 Session 5
(Control systems and automation) (eHealth) (Communication networks – 5G)
Zoom Link Zoom Link Zoom Link
ID: 990 6823 4264 Pass:ETAI_3 ID: 955 0609 0111 Pass:ETAI_4 ID: 921 5973 7239 Pass:ETAI_5
15:00-16:30 Round Table 1: e-Heath and Pervasive Technologies: Challenges and Opportunities (moderator Dr. Hristijan Gjoreski)
Zoom Link ID:875 7839 0402

23.09.2021 – Friday

Day Time Virtual room 1 Virtual room 2 Virtual room 3
FRIDAY, 24. IX 2021 10:00-10:45 Plenary lecture 3
Prof. Janusz Kacprzyk (Human-in-the-loop AI in decision and control systems: the role of linguistic data summaries)
Zoom Link ID: 982 1242 8400 Pass:ETAI_PLEN
10:45-11:30 Plenary lecture 4
Dr. Tome Eftimov (Modern approaches for Benchmarking in Evolutionary Computation)
Zoom Link ID: 982 1242 8400 Pass:ETAI_PLEN
11:30-12:00 Coffee Break
12:00-13:30 Session 6 Session 7 Session 8
(Instrumentation & Measurements) (Cloud and IoT technologies) (Artificial intelligence in Automation)
Zoom Link Zoom Link Zoom Link
ID: 959 4581 0574 Pass:ETAI_6 ID: 985 2669 6825 Pass:ETAI_7 ID: 941 5568 8584 Pass:ETAI_8
13:30-14:00 Lunch Break
14:00-15:30 Session 9 Session 10
(Communication technologies) (Artificial intelligence in Biomedicine)
Zoom Link Zoom Link
ID: 979 4445 2721 Pass:ETAI_9 ID: 963 3489 3306 Pass:ETAI_10
15:30-17:00 Round Table 2: Next generation wireless communications – Opportunities and challenges for IoT
(moderator Dr. Ljupco Jorguseski)
Zoom Link ID: 910 8233 3630 Pass:ETAI_ROUND
17:00-17:30 Closing ceremony
ETAI 40th anniversary celebration
Best paper awards
Zoom Link ID: 934 1811 1014 Pass:ETAI_CLOSE

Теми на конференцијата

Конференцијата ќе ги покрие и следните теми но нема да се ограничи на:

Multimedia
Signal Processing
Engineering in Medicine and Biology
Instrumentation and Measurements
Consumer Electronics
Circuits and Systems
Embedded Systems
Power Electronics
Semiconductor Devices
Nano-electronics and Nanotechnology
Electromagnetic Compatibility
Antennas and Propagation
Laser and Electrooptics
Optimal Communications
Communication and Information Theory
Wireless and Mobile Communications
Advanced Acces Technologies
NGN, SDN and VNF
Telecommunication Policies and Regulations
Project Management
Internet & IP Technologies
Cyber Security
Modeling and Simulation
Control Systems
Control Theory
System Engineering
Intelligent Systems and Control
Robotics and Automation
Artificial Intelligence
Data Mining and Machine Learning
Big Data and Data Sciences
Databases and Information Systems
Computer Architecture
Reliability of Computer Systems
Distributed Processing
Software Engineering
Cloud Computing
Virtual Environments
Gaming and Entertainment
Eco-informatics
Education
Knowledge and Technology Transfer

Специјална сесија

Со задоволство ве информираме дека во рамките на конференцијата ЕТАИ 2021 ќе се организира специјална сесија посветена на електронско здравство (eHealth) и распространето здравство (Pervasive Health). Оваа сесија ќе ги обедини научните трудови во релевантните области на електронско здравство, како што се:
– Наука за податоци во електронско здравство
– Распространето здравство
– Машинско учење во електронско здравство
– Статистички пристап во електронското здравство
– Визуелизација на податоци и статистичка анализа во електронско здравство
Специјалната сесија е подржана од TWINNING проектот WideHealth. Во рамките на специјалната сесија ќе се организира тркалезна маса каде што академијата и индустријата ќе имаат можност за размена на идеи околу идните перспективи и трендови во оваа област.

Инструкции за презентацијата

1. За секој презентер се доделени вкупно десет (10) минути за неговата усна презентација и дополнителни пет (5) минути за прашања од страна на аудиториумот и одговори на поставените прашања.
2. Сите усни презентации потребно е да се подготват во Microsoft PowerPoint, Adobe PDF или во друг соодветен формат и по можност да бидат на англиски јазик.
3. Презентациите ќе се активираат од компјутерот на презентерот. Од овие причини осигурајте се дека вашиот компјутер ги има инсталирано соодветните програми за презентација (на пр. Microsoft Powerpoint, Adobe Acrobat Reader итн.).
4. Секој презентер треба да биде во својата виртуелна соба 15 минути пред почетокот на сесијата за да ја тестира својата презентација или да добие помош од хостот на сесијата за евентуални други проблеми.

Важни датуми

Краен рок за поднесување на научни трудови трудови: 15.07.2021
Информација за прифаќање на трудовите: 10.08.2021
Поднесување на конечни научни трудови: 20.08.2021
Конференција: 23-24 септември 2021

Научните трудови се доставуваат преку следниот линк

Темплејт на македонски јазик за трудовите на ЕТАИ 2021

Заинтересирани да презентирате на ЕТАИ 2021 Стапете во контакт

Стручни трудови

ЕТАИ 2021 овозможува испраќање на стручни и апликативни трудови од индустријата во вид на проширен абстракт. Рокот за испраќање на стручните трудови е до 15.08.2021 год. Темплејтот за стручните трудови е даден на следниот линк. Испраќањето на стручните трудови се врши на ист начин како и регуларните трудови на конференцијата ЕТАИ2021.

Организатори

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Никола Љушев, Главен извршен директор на Македонски Телеком

КО-ПРЕТСЕДАТЕЛ

Пеце Неделковски, ИЦС Консалтинг/Инженерство

КО-ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Горан Стојановски

Организациски одбор

Програмски одбор

Почесен одбор

Нашите Поддржувачи