Nastani

Настани

ETAI News & Events
HOME/НАСТАНИ
EТАИ конференции

ЕТАИ 2018 Објавен распоредот на пленарните предавања

Posted on

Распоредот на пленарните предавања за ЕТАИ 2018 е следниот: 1. Проф. Д-р. Јае Хонг Ли:              20.09.2018 2. Проф. Д-р. Џани Јуричиќ:         20.09.2018 3. Проф. Д-р. Брајан Барски:         21.09.2018 4. Проф. Д-р. Сашо Џероски:        21.09.2018 5. M-р. Неда Петреска:              […]

EТАИ конференции

ЕТАИ 2015 – XII Меѓународна Конференција

Posted on

ЕТАИ 2015 е дванаесетта од серијата конференции организирани од Здружението за ЕТАИ на Република Македонија. Претходните ги вклучуваат ЕТАИ ’82, ’85, ’89, ’93, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013. Традиционално, конференцијата се одржува во амбиентот на богатата реткост на природата и културата на Охридското крајбрежје, заштитено од УНЕСКО. Намената на конференцијата, сообразно со […]

EТАИ конференции

ЕТАИ 2013 – XI Меѓународна Конференција

Posted on

ЕТАИ 2011 е единаесетта од серијата конференции организирани од Здружението за ЕТАИ на Република Македонија. Претходните ги вклучуваат ЕТАИ ’82, ’85, ’89, ’93, 2000, 2003, 2005, 2007 и 2009. Традиционално, конференцијата се одржува во амбиентот на богатата реткост на природата и културата на Охридското крајбрежје, заштитено од УНЕСКО. Намената на конференцијата, сообразно со нејзиниот заемно-дисциплинарен […]