TECH@FEIT – 7 Мај 2022 – поддржан од ЕТАИ

Факултетското студентско собрание при факултетот за електротехника и информациски технологии (ФСС ФЕИТ), за прв пат оваа година ќе организира еднодневен, отворен настан за промовирање на актуелни технологии и запознавање на…

Continue ReadingTECH@FEIT – 7 Мај 2022 – поддржан од ЕТАИ